Category: Charity


สิ่งประดิษฐ์นี้เป็นผลงานของ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่ะ

หน่วยงานใดที่ประสงค์จะนำเครื่องตรวจสอบไฟฟ้ารั่วไปใช้ประโยชน์ หรือขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพระจอมเกล้าลาดกระบัง โทร.0-2329-8277, 0-2329- 8288 และ 0-2329-8299 หรือที่เฟสบุ๊ก FloodDuck โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

http://www.iurban.in.th/design/floodduck/

ตอนนี้ทุกฝ่าย ทุกคนในประเทศไทย ร่วมใจกันช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ปัญหาน้ำท่วม เรารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว นี่ไม่ใช่เวลามาบอกว่าใครทำอะไรไม่ทำอะไร เชื่อว่าทุกคนได้ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้ว ใครมีเงินก็บริจาคเงิน ใครไม่มีเงินแต่มีเวลาพอจะไปเป็นอาสาสมัครก็ทำไป เราก็อยากไปเป็นอาสาสมัครแต่ก็ต้องทำงาน ได้แต่บริจาคเงินช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถให้ได้

รายชื่อบัญชีช่วยเหลือน้ำท่วมต่างๆ มีดังนี้ค่ะ

บัญชี “มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย
เลขที่ 111-3-90911-5
ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงินผู้บริจาคเงินสามารถส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และส่งโทรสาร มาที่ 02-544-1040 หรือ อีเมล scbcharityhub@scb.co.th
เพื่อธนาคารจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคเงิน สำหรับนำไปใช้ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777

ศูนย์พักพิงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริจาคเงินช่วยเหลือทางศูนย์ได้ทางบัญชี “กองทุนธรรมศาสตร์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”
เลขที่บัญชี 050-2-50948-2
ธนาคารทหารไทย
สาขา มธ.รังสิต
ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
เลขบัญชี 045-3-04190-6
ประเภท กระแสรายวัน
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54
เลขบัญชี 014-300-444-8
ประเภท กระแสรายวัน
ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ
สาขา อาคารมาลีนนท์

ชื่อบัญชี บัญชีมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
เลขบัญชี 020-2-53333-8
ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา สาขาเทเวศร์

ชื่อบัญชี อสมท รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม
เลขบัญชี 015-015-999-4
ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย
สาขา สาขาอโศก

ชื่อบัญชี “บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เพื่อโครงการช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม
เลขบัญชี 095-2-71929-7
ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซีคอนสแควร์

ขอเชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะค่ะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.craniofacial.or.th

ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เป็นศูนย์เฉพาะทาง ด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง (craniofacial deformities) แห่งแรกในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สังกัดสภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ ทำให้เกิดความทุกข์อย่างมากมาย ทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะเป็นบริเวณที่อยู่ของอวัยวะสำคัญหลายอย่าง เช่น ดวงตา, จมูก, ปาก, สมอง และใบหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ ใบหน้ายังเป็นอวัยวะส่วนแรกและส่วนที่สำคัญของมนุษย์ ในการอยู่ร่วมสังคมกับผู้อื่น ผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จะได้รับความทุกข์ทรมานด้านการมองเห็น การหายใจ การเคี้ยวอาหาร ด้านสมอง และด้านจิตใจ รวมทั้งครอบครัวที่ดูแลรักษาและสังคมรอบข้าง ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่แรกเริ่มในเวลาที่เหมาะสม และโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการศึกษาอบรมทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ จะเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาแก้ไขความพิการต่างๆให้ดีขึ้นไปตลอดชีวิต

ศูนย์นี้จึงมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้โดยเฉพาะ ทั้งเป็นผู้นำของประเทศในด้านวิชาการหรือศาสตร์ในด้านนี้ และเป็นสื่อกลางให้สังคมได้รับรู้ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วย เป็นแหล่งความรู้สำหรับผู้ที่สนใจ

การดำรงอยู่และความสำเร็จของศูนย์ฯ ประกอบขึ้นจากความร่วมมือของฝ่ายต่างๆทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบุคคลภายนอกอีกมากมาย ซึ่งได้เสียสละ ไม่ว่าจะเป็นแรงกาย แรงใจ ทุนทรัพย์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแรงผลักดันให้ทีมงานของศูนย์ฯ ยังคงสามารถดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไปไม่สิ้นสุด

วิธีการบริจาคเงินค่ะ http://www.craniofacial.or.th/donation_methods.php

รองเท้าสำหรับน้องข้าว

วันก่อนที่ไปซื้อของให้น้องข้าว ไม่ได้ซื้อรองเท้ามาด้วย เพราะไม่รู้ว่าน้องข้าวใส่รองเท้าเบอร์อะไร พอเจอคุณปราณี ก็เลยถามคุณปราณีก่อนว่า น้องข้าวชอบกระเป๋า และของอื่นๆ ไหม คุณปราณีบอกว่าชอบมาก เพราะเป็นกระเป๋าที่น้องเค้าอยากได้เลย

เราก็เลยรบกวนให้คุณปราณีพาน้องข้าวไปลองรองเท้าที่คาร์ฟูร์ใกล้บ้านคุณปราณีให้หน่อย เพื่อที่จะได้เบอร์รองเท้าที่แน่ชัดมา เมื่อวานคุณปราณีเลยมาบอกพ่อว่า น้องข้าวใส่รองเท้าเบอร์ 28

วันนี้ได้รองเท้ามาแล้ว รองเท้าคู่เล็กๆ สำหรับน้องข้าว ซึ่งเลื่อนเปิดเทอมออกไปอีกหนึ่งอาทิตย์

น้องข้าวจะไปโรงเรียน

วันก่อนคุณปราณีมาขอยืมเงินพ่อ เป็นค่าพาน้องข้าวเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุบาล น้องข้าวเรียนช้าไปปีนึง เพราะคุณปราณีไม่มีเงินพอที่จะนำน้องข้าวเข้าเรียนปีที่แล้ว คุณปราณีเป็น Maid ของที่บ้าน ทำงานกับคุณพ่อคุณแม่มาสิบกว่าปีแล้ว พ่อก็เลยให้เงินไปเลย ไม่ต้องยืม

วันนี้เราก็เลยถามคุณปราณีว่า คุณปราณียังขาดอุปกรณ์อะไรให้น้องข้าวบ้าง คุณปราณีบอกว่าส่วนใหญ่ครบแล้วค่ะ คุณพ่อน้องส้มให้มา แกคงเกรงใจ เราก็เลยถามไปอีกทีว่า ถ้ายังขาดอะไรอีกก็บอกได้นะคะ อยากให้น้องข้าวเป็นของขวัญ

แกตอบว่าแกยังไม่ได้ซื้อกระเป๋าให้น้องข้าว เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราซื้อให้ แกก็บอกว่าขอบคุณมากๆ ดังนั้นเรากับน้องก้อยก็เลยออกไปเดอะมอลล์ เค้ายังมี Back to School กันอยู่

เห็นอะไรก็น่าซื้อไปหมด เลยได้มาตามภาพ มีแต่ของน่ารักๆ อยากได้เองบ้างแล้ว

วันนี้ไปบริจาคเงินของพี่ช่า กับชาวอินเลิฟมาช่า จำนวน 6,669 บาท ให้กับพี่บี (กรรณิการ์ มีพันธ์) ที่บ้านพี่อีกคนในซอยลาดพร้าว 102 เพราะทางโครงการกำลังทำหมันหมา และแมวฟรี

พี่บีฝากขอบคุณพี่ช่า และชาวอินเลิฟมาช่ามาด้วย อย่างที่บอกนะคะว่า การทำหมันหมาแมวจรจัด เป็นทางช่วยให้ปัญหาหมาแมวจรจัดให้หมดไป ไม่ใช่วิธีการนำไปฆ่า หรือให้เป็นอาหารจระเข้นะคะ

หมาน้อยตัวที่เห็นในรูปแรก พี่บีเล่าว่า ไปเจอมันที่พัทยา มันเกิดมาก็พิการแบบนี้ สองขาหน้าใช้การไม่ได้ ได้แต่กระโดดเหมือนจิงโจ้ ตอนที่เจอมันเป็นขี้เรื้อนทั้งตัวเลย เพราะต้องเอาตัวครูดไปตามถนน พี่บีนำมารักษาจนหายเป็นเรื้อน ตอนนี้มันต้องการบ้าน พี่บีตั้งชื่อว่า “หนูดี” ใครสนใจก็ติดต่อมานะคะ แต่ต้องดูแลเค้ามากกว่าหมาทั่วไปหน่อยนะคะ

เล่าให้พี่ช่าฟัง เรื่องของอาสาสมัครจากห้องจตุจักร ในพันทิป ที่รวมตัวกันช่วยเหลือหมาจรจัด เค้าทำกันมาตั้งแต่ปี 47 และก็มีบัญชีฉุกเฉินให้ได้เบิกเงินไปรักษาหมาๆ ที่เจ็บป่วย พี่ช่าจึงมอบเงิน 5,000 บาท มาช่วย และบวกกับน้องๆ พี่ๆ ในเว็บ inlovemarsha.com อีก รวมเป็น 8,632 บาท

วันนี้เลยไปโอนเงินให้ทางบัญชีฉุกเฉินมา และเราก็วาดการ์ตูนทำเป็นป้ายบริจาคให้ทางทีมงานไว้แปะในกระทู้ด้วย

ทางทีมงานบัญชีฉุกเฉิน ได้ตั้งกระทู้ขอบคุณพี่ช่าให้ด้วย http://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J8298656/J8298656.html

ขอบคุณพี่ช่า และชาวอินเลิฟมาช่าทุกคนค่ะ

คนไม่มีอะไรจะกินแล้วหรือ ถึงต้องกินหมา? เราอ่านในพันทิปกระทู้นี้ http://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J8223893/J8223893.html แล้วก็สลดใจ

เมื่อไหร่เมืองไทยถึงจะมีกฏหมายคุ้มครองการทำร้ายสัตว์ และการจัดการกับผู้เลี้ยงหมาแมว ที่นำสัตว์เหล่านั้นมาทิ้ง หรือไม่ดูแลหมาของตัวเองให้ดี เวลาดู Animal Planet แล้วเห็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางกฏหมายกับฝรั่งที่ละเลยการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้ดี แล้วอยากให้เมืองไทยมีบ้าง

การควบคุมหมาแมวจรจัด ไม่ใช่นำเค้าไปฆ่านะคะ แต่คือการทำหมัน และออกกฏหมายที่เข้มงวดต่างหาก และที่สำคัญเจ้าของที่ซื้อหมามาแล้ว ก็นำเค้ามาทิ้ง เคยเห็นหมารอเจ้าของ จนตรอมใจตายไหม น่าสงสารจะตาย เค้าต้องเผชิญโรค เผชิญชะตากรรมอะไรบ้าง

จากกระทู้ข้างต้น ก็ตามมาด้วยกระทู้นี้ http://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J8228372/J8228372.html

ขอบคุณวีดีโอคลิปจาก http://76.nationchannel.com/playvideo.php?id=52081

ใกล้จะถึงวันเกิดแล้ว เราก็อยากทำสิ่งดีๆ บ้าง วันนี้ก็เลยไปโอนเงินบริจาค 4 ที่ รวมแล้ว 1118 บาท ได้แก่ “บัญชีฉุกเฉิน เพื่อสุนัขจรจัด”  ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ได้รับบาดเจ็บ ไม่สบาย ฯลฯ โดยกลุ่มคนจากห้องจตุจักร ในพันทิปดอทคอม ที่ทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน จนกลายเป็นโครงการบัญชีฉุกเฉินเพื่อหมาจรจัด

แล้วก็ซื้อปฏิทินของ โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร เพื่อไปช่วยเหลือแมวจรจัด ราคา 100 บาท เท่านั้นเอง ลองไปดูรายละเอียดกันได้ตาม link นี้เลย http://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J8164814/J8164814.html

อีกเคสหนึ่ง คือ เจ้าดุ๊กดิ๊ก ลองไปอ่านเรื่องราวของดุ๊กดิ๊กได้ที่นี่เลย http://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J8186111/J8186111.html

สุดท้ายเจ้าบ๊อกกี้ น่าสงสารมากๆ  http://www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J8185782/J8185782.html

ถึงจะไม่ได้เป็นเงินมากมายอะไร แต่ถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน ก็จะทำเกิดสิ่งๆ ดีขึ้นมาได้ ไม่ต้องไปหวังพึ่งรัฐบาล หรือกรุงเทพมหานคร ที่ไม่เคยจะทำอะไรได้ หมดหวังกับนักการเมือง ที่วันๆ เอาแต่จะโกงกิน ไม่เคยทำให้บ้านเมืองเจริญเลยแม้แต่นิดเดียว ประเทศอื่นเค้าไปกันถึงไหนแล้ว เรายังย่ำอยู่กับที่ แถมจะถอยหลังลงคลองเอาซะด้วย

Powered by WordPress | Theme: Motion by 85ideas.