OISHI GRAND

OISHI GRAND

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม โรงเรียนเฮ้าส์ออฟกริฟฟินพาพนักงาน และคุณครูทุกท่านมาเลี้ยง Welcome and Farewell Party กันที่ OISHI GRAND ตรง Siam Discovery ชั้น 2 มากันประมาณเกือบ 20 คน

OISHI GRAND

OISHI GRAND

อาหารก็จะมีทั้งญี่ปุ่น จีน ตะวันตก หลากหลายดีนะ ราคาหัวละ 699 บาท

OISHI GRAND

OISHI GRAND

รสชาติก็อร่อยดี จะมีมุมเนื้อต่างๆ หมู ไก่ ปลาแซลมอน เนื้อวัว ให้ได้เลือกใส่จานแล้วให้เค้าย่างให้ด้วย

OISHI GRAND

OISHI GRAND

ชอบกินกุ้งเทมปุระอร่อยดี กินกันอิ่มมาก เดินหลายรอบเลย

OISHI GRAND

OISHI GRAND

ขอบคุณทิน่า และแนนมากๆ ค่ะ 🙂

Written by StraightForward

A Visual Designer with passion and love for art and design. Love to travel. Email: simple@straightforward.in.th

Website: http://www.straightforward.in.th

« »