ถ้าตอนนี้เราไม่มี อ.ศศิน เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มาคอยบอก คอยเตือนเรื่องน้ำ ว่าจะมาทางไหน อย่างไร เยอะมั้ย คงแย่มากๆ เพราะ ศปภ. พึ่งพาไม่ได้เลย

Written by StraightForward

A Visual Designer with passion and love for art and design. Love to travel. Email: simple@straightforward.in.th

Website: http://www.straightforward.in.th

« »